Saturday, January 31, 2009

江南。沉默

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Wednesday, January 7, 2009

江南。精彩

2009新年快乐!

好久没blog啦!

不多说,看图吧!

Jiang Nang trip
杭州,苏堤。

Jiang Nang trip
杭州,西湖。

Jiang Nang trip
杭州,自行车停泊道。

Jiang Nang trip
落叶。

Jiang Nang trip
小嬴,笑了。

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip

Jiang Nang trip
上海,夜景。

Jiang Nang trip
你,累了。

Jiang Nang trip
再,落叶。

Jiang Nang trip
苏州,橙月。

Jiang Nang trip
你,冷吗?

Jiang Nang trip
橙月照在你脸旦,多美。

Jiang Nang trip
莲花,小菩萨,诞生。

Jiang Nang trip
你我,开心。

Jiang Nang trip
你,开心得跳起来。

Jiang Nang trip
精彩。杭州。再会。

待续。